DỊCH VỤ 

Về chúng tôi

Thành viên HOBA Studio

DƯƠNG THANH PHONG
Marketing

Huỳnh LEKI
Videography

thanh vien hobastudio

TRẦN ĐỨC ANH
MEDIA

Gentaro
Editor

ĐOÀN BỘI NGÂN
Designer

Lê Như Quỳnh
Content creator

NGUYỄN PHÚC DUY
IT

Thoại Băng
Copywriter

Tin dùng bởi các doanh nghiệp tại Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cử Long

doi tac HOBA Studio
Branding tại Cần Thơ
Branding tại Cần Thơ
Branding tại Cần Thơ
logo vuonmay
Phòng khám tâm lý Cần Thơ - Hoba Studio